Hypotéka pre mladých je typ hypotekárneho produktu, pri ktorom žiadateľ spĺňajúci stanovené podmienky získava zľavu na úrokovej sadzbe, teda štátny príspevok pre mladých určený na podporu kúpy vlastného bývania.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých:

  • vek žiadateľa 18-35 rokov ( 35 a jeden deň už nie je možné)
  • doba trvania hypotéky min. 4 a max. 30 rokov
  • doba trvania čerpania štátneho príspevku pre mladých je 60 mesiacov, v prípade prefinancovania do inej banky klient v novej banke príspevok pre mladých už nedostane. V prípade predčasného splatenia celého úveru do 48 mesiacov je povinný už skôr poskytnutý príspevok vrátiť.
  • štátny príspevok pre mladých sa poskytuje do max. výšky úveru 50 000 Eur,  a zároveň max. 70% z hodnoty nehnuteľnosti
  • účelom hypotéky pre mladých môže byť iba nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti

Výhody Hypotéky pre Mladých

  • zľava z úrokovej sadzby vo výške 1,0%, ktorú poskytne žiadateľovi banka na dobu 5 rokov
  • zľava z úrokovej sadzby vo výške 2%, ktorú poskytne žiadateľovi štát na dobu 5 rokov (nie je garantovaná, štát vyhlasuje príspevok pre každý rok nový)
  • celkovo teda môžete získať u hypotéky pre mladých zľavu na úrokovej sadzbe až 3% a tým i výrazne nižšie splátky
  • v priebehu prvých 5 rokov máte nárok kedykoľvek vložiť mimoriadnu splátku v neobmedzenej výške bezplatne
  • do 3 mesiacov po narodení dieťaťa je možnosť požiadať banku na obdobie 24 mesiacov o zníženie splátky až o 50%

Taktiež  by Vás mohlo zaujímať

Nerozumiete nejakej skratke ?

prečítajte si ich význam v našom HYPOslovníku